EN
EN
位置及交通
滑動
01
地理位置優越

與香港國際機場無縫連接,四通八達,各種交通工具均可輕鬆到達

一號客運大樓(T1)
二號客運大樓(T2)
富豪機場酒店
T2客運廊
麗豪航天城酒店
亞洲國際博覽館二期
亞洲國際博覽館
香港天際萬豪酒店
海天中轉大樓
機場快綫機場站
機場快綫博覽館站
巴士‧小巴‧ 的士‧私家車
「航天走廊」連接港珠澳大橋
一號客運大樓(T1)
二號客運大樓(T2)
富豪機場酒店
T2客運廊
麗豪航天城酒店
亞洲國際博覽館二期
亞洲國際博覽館
香港天際萬豪酒店
海天中轉大樓
機場快綫機場站
機場快綫博覽館站
巴士‧小巴‧ 的士‧私家車
「航天走廊」連接港珠澳大橋
任何交通工具
都可輕松抵達
03
無縫連接大灣區內城市
1
港珠澳大橋
2
深中通道
3
虎門大橋
4
虎門二橋
5
屯門至赤鱲角連接路
一小時生活圈
兩小時生活圈
深圳
香港
東莞
惠州
廣州
佛山
江門
中山
珠海
澳門
廣州機場
深圳機場
澳門機場
珠海機場
一小時生活圈
兩小時生活圈
2
深圳
香港
東莞
惠州
廣州
佛山
江門
中山
珠海
澳門
廣州機場
深圳機場
澳門機場
珠海機場